Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Kobberbakkeskoen
Mobil menu

SSP

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, socialområdet og Politi.

Formålet med SSP-samarbejdet:

Målsætningen for SSP-samarbejdet er at "opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag". SSP-netværket bruges til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.

Målet med SSP-samarbejdet er også at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der er lokalt. Det kan være på det tværfaglige og tværsektorielle grundlag og fagligt i de enkelte områder: skolen, socialvæsenet, politiet, institutionerne, boligområdet, fritidsområdet og det kulturelle område.

Hertil kommer at SSP-samarbejdet gennem projekter og ved en speciel indsats forsøger at hindre unge og grupper af unge med uhensigtsmæssig social adfærd, herunder kriminel adfærd, i at opstå og udvikle sig.

Det Kriminalpræventive Råd har udgivet forskelligt materiale, som kan findes på

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/skole-og-uddannelse/

På SSP Næstved’s hjemmeside kan du blandt andet finde gode råd til forældrenetværk og brochurer:

www.ssp-naestved.dk

Download folder om SSP her.